Qui som?

L'Observatori del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat, situada al Campus Turisme de la Universitat Rovira i Virgili a Vila-seca, que forma part del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud.CEICS - Campus d'Excel.lència Internacional Catalunya Sud


TOURISM DATA SYSTEM

El Tourism Data System és una plataforma online que dota a l'Observatori de l'Observatori del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat d'una eina tecnològica per a la mesura de la conjuntura turística a les comarques de Tarragona amb dos mòduls:

  • El mòdul E-ocupació consisteix en un sistema online de captació i consulta de dades de mesura dels nivells d'ocupació d'allotjaments turístics públic col·lectius.
  • El mòdul E-preus és una eina tecnològica per a la gestió de preus dirigida a les petites i mitjanes empreses turístiques.


Permet l'accés interactiu i la gestió d'informació estratègica sobre mercats per tal d'incrementar l'eficiència de la recollida de dades del sector privat i de la presa de decisions.

El Tourism Data System va sorgir dels programes Plataforma i E-negoci desenvolupats pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de Tarragona els anys 2010-2011, en el marc del projecte Pla per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci a les Comarques de Tarragona, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Eix 1 a la demarcació de Tarragona i per la Diputació de Tarragona.